תנאי שימוש באתר Simplify IT

מטעמי נוחות טקסט התקנון בלשון נקבה, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. Simplify IT (Info. Tech.) LTD או סיפליפי אינפו. טק. בע"מ,  להלן "החברה", היא בעלת האתר.

 2. מטרת האתר היא לשקף את פעילות החברה, ולאפשר ללקוחותיה להינות מידע וסיוע הניתן באמצעות החברה וקהילת המשתמשים.

 3. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

 4. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי.ה לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

 5. הנתונים הנאספים באתר המתייחסים למשתמשי האתר מצטמצמים לנתוני הזיהוי בלבד וזאת במטרה לזהות באופן חד ערכי את המשתמשים ולאפשר/למנוע את שימושם בכפוף לתקנון זה. הנתונים כוללים דו"אל וסיסמה. ועל שמירתם אמונה הפטלפורמה ("WIX"). נתוני גלישה, גם נאספים, אך ללא קשר לזהות המשתמש וזאת במטרה לשפר את האתר באמצעות לימוד דפוסי השימוש בו.

 6. החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולשת לשירות אם תפר את תנאי התקנון.

 7. החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

 8. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 9. המידע והמאמרים באתר נכתבים על ידי עובדי/ות החברה ו/או על ידי ספקיה. מכאן שזכויות היוצרים שמורים לכותבות. אין להעתיק, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי אחר בכתוב באתר אלא באישור בכתב מבאי כוחה של החברה.

 10. אין לרשום לשירותי האתר ישות אחרת שלא בהסכמתה ו/או ללא נוכחותה מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לה כל תנאי תקנון זה.

 11. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולשת אשר אינה רשאית להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

 12. הנך אחראית באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסמי או תעביר באמצעות האתר. החברה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים  בין חברי קהילת המשתמשים.

 13. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

 14. הנך מצהירה כי ידוע לך שלחברה יכולת מוגבלת בבדיקת או ניפוי המנויים הנרשמים לאתר.

 15. בכוונת החברה כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית החברה להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

 16. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של החברה

 17. למרות שלא מדובר באתר פרסומי מלבד לצרכי החברה, אם בעתיד ישמש האתר לפרסום או קידום זה או אחר, החברה אינה אחראית לתוכן מודעות, או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

 18. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת והאחריות לתכנים תהיה על אתר היעד של הקישור.

 19. עם כל זאת, נבהיר שהחברה תפעל למניעת שימוש באתר ובכליו באופן שיכול לפגוע בציבור לקוחותיה.

 20. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.