פיתוח מהיר Mendix Low Code

מה זה Low Code?

הגדרה, קצת פשטנית, ל Low Code תהיה: כלי פיתוח תוכנה המאפשר פיתוח מהיר, תוך שימוש בכלי תשתית פיתוח גרפיים המקלים את משימת הפיתוח והתחזוקה באופן משמעותי לעומת כלי פיתוח מבוססי קידוד.
המונח למעשה מתכתב עם הבאז No Code המאפיין כלי פיתוח ללא כתיבת שורת קוד אחת. 

כלי Low Code מכילים את כל הכלים לפיתוח גרפי (מבנה נתונים, לוגיקה עסקית, תבניות מוכנות ל GUI) אולם הם גם בעלי יכולת הרחבה. כלומר: אינם מוגבלים. 

מערכות Low Code או תפ"מ (מערכות תשתית לפיתוח מהיר) הן הכוכב העולה. על פי חברת המחקר גארטנר, עד שנת 2023, מעל למחצית מהחברות (הבינוניות גדולות) יאמצו פלטפורמת Low Code.